Biz Kimiz

  Mia Fuar Tanıtım, kurumsal pazara tam fuarcılık hizmetleri vermek amacıyla kurulmuş, Türkiye’nin en kapsamlı fuar ve kongre stand şirketidir. Kongre Stand, Türkiye çapındaki iş ortakları ile, ülkemizin her şehirindeki fuarcılık organizasyonlarını başarı ile gerçekleştirmektedir. Bu yönüyle alanında bir ilk olan Mia Fuar Tanıtım, fuarlara katılmak isteyen her kuruluşa anahtar teslimi fuarcılık hizmetleri sunmaktadır. Mia Fuar Tanıtım ile yapacağınız tüm fuarcılık çalışmaları, tek bir muhatap Firma ile fuarcılık hizmet ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılama imkanını Size beraberinde sunar. Her üretici Firmanın vazgeçilmez tanıtım faaliyeti olan fuarlara katılmak, özellikle KOBİ’ler için Mia Fuar Tanıtım ile birlikte artık bir sıkıntı olmaktan ve çok Firmalı muhatap zahmetinden çıkmıştır.

  Kongre Stand,ülkemizin sanayi ve ticaret alanındaki değerli kuruluşlarına fuar hizmetleri gereksinimlerinde katma değer sağlamaya devam etmektedir.Kongre Stand olarak biz, Kurumları farklılaştıran Fuar Stand Projeleri üreterek ve gerçekleştirerek, katılımcıların maksimum performans göstermeleri, maksimum sayıda ziyaretçi kabul etmeleri, maksimum sayıdasipariş veya iş bağlantısı elde etmeleri, ürün ve hizmetlerini sunuş şekli ile etkilemeleri hususlarında, müşterilerimizi İŞ ORTAĞI olarak görüyor, Fuarcılık sektöründeki işimizi bu zihniyetle yürütüyoruz.Kongre Stand, Teknolojiyi ve 3 boyutlu Fuar Stand Proje tasarımının ruhunu, çalışmalarının merkezine yerleştirerek ve iddialı bir büyüme planı içinde sektördeki faaliyetleri sürdürmektedir

  Mühendislık ve Mimarlık vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Mia Fuar Tanıtım, internet üzerinde sanal fuar alanı ve fuar stand projeleri çalışmaları konusunda da yatırımlarını ve faaliyetlerini devam ettirmektedir. Fuar Türleri Nelerdir? Yatay (genel) fuarlar: Tarım, endüstri ve her türlü tüketim mallarının birlikte ve çeşitleriyle (mamul, yarı-mamul ve hizmet) sergilendiği fuarlardır. Genellikle ürün ve hizmetin tanıtılması ve satışı esasına göre düzenlenir. Dikey (ihtisas) fuarları: Düzenlendiği konuda üretilen ürün ya da hizmetlerin sergilenmesine izin verilen ve genellikle o sektörle ilgili hedef kitleler tarafından ziyaret edilen fuarlardır. Yüksek teknolojilerin tanıtılması, transferi ve üretilmesinde, ticari ilişkilerin arttırılmasında, pazar yapısı ve potansiyeli konusunda bilgi akışı sağlanmasına ortam hazırlar. Bu tür fuarlar, konularına göre şöyle ayrıştırılabilir: Büyük ihtisas fuarları: Yalnızca iş adamlarına açık olarak, sektör ve pazar dilimi bazında gerçekleştirilir. Bu fuarlara katılan şirketlerin, hem fuarın düzenlendiği ülkeden, hem de diğer ülkelerden çok sayıda ithalatçı ile karşılaşma ve ticari bağlantı kurma şansı vardır.

  Ayrıca pazara yeni girme gayretinde bulunan şirketler açısından, acente veya distribütör bulma konusunda avantajlar sağlar. Küçük ihtisas fuarları: Küçük kapsamlı ticaret fuarları içinde sayısı en fazla olan bu fuarlar, genellikle perakendecilere yönelik olarak düzenlenir ve fonksiyonları açısından büyük ihtisas fuarları ile benzerlik gösterir. İhtisas fuarları da endüstriye ve pazar bölümüne göre ikiye ayrılır:

  Endüstriye göre ihtisaslaşma: Bir endüstriye dayalı organize edildiği için, konuyla ilgili olmayan kişilerin gelme olasılığı az olmakla birlikte, bu tarzdaki fuarlar acente ve distribütör bulma açısından iyi bir araç olarak görülür. Pazar bölümüne göre ihtisaslaşma: Perakendecilere yöneliktir ve bu alandaki ticarette, yenilikleri tanıtmak için olanak sağlar.

  Tüketici fuarları: Toplumun her kesimine açık olan, tüketim mallarının sergilendiği fuarlardır. Ziyaretçilerinin çoğunu, fuarın düzenlendiği merkez ve komşu merkezden gelen halk oluşturduğundan, belirli bir bölge ya da ülkede dağıtım ağı bulunan ürünler ve şirketler için, bu fuarlar genel tanıtım ve satış geliştirme açısından oldukça yararlıdır. Entegre fuarlar: Temel alınan bir ürünle ilgili diğer tüm ürün, mamul, yarımamul, ekipman ve hammadde gibi temel ve yan dalları kapsayacak şekilde entegre edilerek düzenlenen fuarlardır. Solo fuarlar: Bir ülkenin başka bir ülkede tek başına organize ettiği fuarlardır. Bölgesel fuarlar: Belirli bir coğrafi bölge bazında düzenlenen ve içinde bulunulan bölgedeki ziyaretçiler tarafından ziyaret edilen fuarlardır. Ulusal fuarlar: Düzenlendiği ülkenin kuruluşlarının katılmasıyla gerçekleştirilen ve başka bir ülke kuruluşunun katılımına izin verilmeyen fuarlardır. Uluslararası fuarlar: Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve fuara katılan firmaların kendi ülkelerinin ekonomik, teknolojik, kültürel-sosyal düzeylerini ve imkanlarını ortaya koyarak uluslararası bir tanıtma stratejisi izlediği fuarlardır. Expo organizasyonları: Expo sözcüğü “uluslararası sergi” anlamına geliyor. 3-5 yıl gibi aralıklarla ve en çok 6 ay boyunca devam eden EXPO’lar, hem düzenlendiği ülkenin hem de katılımcıların ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı, teknolojik gelişmelerin sergilendiği, gelecek vizyonların yansıtıldığı bir iletişim platformudur. Bir ülkenin ekonomik ve teknolojik değerlerini tanıtmakla kalmayıp, yerel ve kültürel değerlerini de tanıtmaya aracılık eder.

  Ayrıca ülkelerin ulusal ve uluslararası ekonomisini güçlendirdiği gibi, ülkeler arası ticari ve kültürel ilişkileri de geliştirir. Fuar Hazırlıklarının Planlanması Stratejik Planlanma * Fuar ziyaretçi istatistikleri ve geçmiş yıllara ait performans raporları * Fuara katılım amaçları * Fuar için hazırlanan iletişim araç ve haberleşme araçları * İletişim mesajını destekleyecek sergi ve planların ve özel grafikler * Ürün sunum ve sergilemeleri, fuar alanında yapılacak gösteri tanıtım ve sunumları * Söz konusu fuar için hazırlanmış tanıtım planları * Bütçe tahminleri. Fuar Öncesi ve Sonrası Yapılan Çalışmalar * Fuara katılım kararının verilmesi ve doğru fuar seçimi * Fuar katılım amaçlarının belirlenmesi * Stand yeri ve tasarımı * Fuar personeli seçimi, eğitimi ve görevleri * Tanıtım aktivitelerinin planlanması * Fuar organizasyonunda destek alınacak bağımsız hizmet ajansının seçimi * Ürün transferlerinin nasıl yapılacağına karar verilmesi * Bütçe taslağının hazırlanması * Fuar sırasında yürütülecek çalışmaların planlanması * Stand yönetimi * Ziyaretçi kayıtlarının tutulması * Ürün gösterimleri ve prezantasyonları * Rekabette avantaj yaratabilecek bilgilerin toplanması * Ağırlama hizmetleri * Fuar sonrası çalışmaların yürütülmesi * Teşekkür ziyaretleri * Stand yöneticisinin raporu * Genel değerlendirme toplantılarının düzenlenmesi * Ziyaretçi bilgilerinin değerlendirilmesi * Stand personelinin performansının değerlendirilmesi * Bütçenin kontrol edilmesi. Fuarlara Katılmak Size Neler Kazandırır? Fuarlar, ürün ve hizmet üreticileriyle, tüketicilerin, belli bir zaman ve mekan dilimi içerisinde buluştukları bir pazar niteliği taşır.

  Belirli bir konuya yönelik olmaları, katılımcı şirketlere “ilgili talebi” doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde yakalama imkanı verir. Bu sayede de hem satış hem de tanıtım açısından önemli kazanımlar elde edilir. Kapsamlı bir tanıtım ve etkili bir satış grafiği elde edilmesini sağlayabilir. Şirketlerin büyüklüğü ne olursa olsun, fuarlara katılmak onlara, bundan sonraki çalışmalarında rehberlik edecek bilgileri toplamak, satış yapmak ya da yeni ilişkiler kurmak adına pek çok fırsat sunar. Bununla birlikte, fuarlar, şirketlerin, ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birbirlerini tanıyarak, aralarındaki ilişkileri ve dayanışmayı üst seviyede gerçekleştirmeleri açısından önemli yararlar sağlar. Bir ürün ve hizmet üreten şirketler, varlıklarını sürdürebilmek için satış yapmak ve kar etmek zorundadır. Günümüz koşullarında ise müşteri gruplarına satış yapabilmek için öncelikle bunların tanıtımını etkin bir biçimde gerçekleştirmek ve bu sayede yurtiçi ve yurtdışı pazarlara ulaştırmak gerekiyor. İşte bu noktada, reklam, halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarının önemi ve gerekliliği ortağa çıkıyor. Fuar etkinlikleri de reklam, halkla ilişkiler gibi pazarlama unsurlarından biri.

  Öte yandan, fuarlar, farklı ülke ve kültürlerden insanları bir araya getirmesi, bunlar arasında iletişim kurulması ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine yardımcı olması açısından da önem kazanıyor. Fuarlar, düzenlendikleri bölgelere de önemli oranda canlılık getiriyor. Fuar dönemi boyunca, ziyaret etmek için başka şehir ve ülkelerden gelen katılımcı ve ziyaretçiler sayesinde, kısa süreli de olsa ticari bir hareketlilik yaşanıyor ve ekonomiye de katkı yaratılıyor. Katılımcı ve ziyaretçilerin konaklama, yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarını fuarın düzenlendiği bölgede karşılama zorunluluğu, o bölgede faaliyet gösteren birçok şirketin de gelirlerinin artmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bölge halkı fuar dönemi boyunca gerçekleştirilen aktivitelere katılma şansını elde ediyor, sosyal ve kültürel aktivitelere katılabiliyor. Fuarlarda Ürün Tanıtımları ve Sunumlar Nasıl Olmalı? Bir fuara katılım öncesinde yapılan stratejik planlama içerisinde ele alınması gereken önemli bölümlerden biri, fuarda ziyaretçilere ne tanıtılacağı, ne gösterileceği ve bu uygulamanın nasıl yapılacağıdır. Fuara katılım kararı verildikten sonra belirlenen amaçlara ulaşabilmek ve ziyaretçilerin ilgisini maksimum düzeyde çekebilmek için, canlı sunum ve gösterimler yapılması, katılımcı firmalar açısından bir zorunluluk olarak görülüyor. Bunu başarıyla gerçekleştirebilmek için de, potansiyel ziyaretçilerin ne duymak ve ne görmek isteyebileceklerini tespit etmeye çalışmak, yapılacak ilk uygulamalardan biri olmalı. Fuar alanında bir ürünü ziyaretçiye tanıtmak için çok genel bir ifadeyle üç yol var. Bunlar: * Ürünün kendisini fuar alanına götürmek ve tanıtmak, * Ürünün aslına uygun olarak yapılmış maketini götürmek ve tanıtmak, * Ürününü ayrıntılı olarak çekilmiş video görüntüleri ile tanıtımını yapmak. Fuar Alanlarında Ürün ve Hizmetler Nasıl Sergilenir? Ürün ve hizmetlerin gruplanması: Şirketin standında sergileyeceği ürün ve hizmetler değişik kategorilere ayrılacak niteliklere sahipse, bunların ayrı ayrı sergilenmesine dikkat edilmelidir.

  Ayrıca söz konusu ürün veya hizmet grubu içinde özellikle vurgulanmak istenen ürünler varsa, bunların diğerlerinden farklı bir yer ve tarzda sergilenmesi uygun olacaktır. Ürün ve hizmetlerin sergilenmesinde alıcının bakış açısı: Ürünün ziyaretçilere nasıl gösterileceğine ve sergileneceğine dair kararlar alınırken, konuya alıcının bakış açısıyla yaklaşmak gerekir. Örneğin bir tüketim fuarında kakao üreticisi bir şirketin ürettiği kakao çeşitlerini sergilemesi ziyaretçiler için pek cazip gelmezken, mutlu bir aileyi zevkle kakao içerken gösteren büyük ve ışıklı ir pano veya ziyaretçilere güzel fincanlarda kakao ikram edilmesi ilgi yaratabilir. Fuarın ve ziyaretçilerin türü: Katılımcı şirket ürünlerini nasıl sergileyeceğini belirlerken, hem katıldığı fuarın hem de ziyaretçilerin türüne dikkat etmelidir. Fuar alanında, son tüketiciler ile ticari alıcıların bakış açıları birbirinden oldukça farklıdır. Ticari alıcılar, yalnızca ürünün görsel özellikleriyle değil, yapısı, bileşenleri, kullanım özellikleri, dayanıklılığı gibi pek çok unsur ile ilgilenir. Bu nedenle sergileme sırasında kendilerine tüm bunlarla ilgili bilgi aktarılmasını bekler. Ürün ve hizmetlerin doğal ortamlarında ve kullanım alanlarında sergilenmesi: Katılımcı şirketlerin sahip oldukları ürün ve hizmetleri doğal ve kullanım alanlarında sergilemesi daha fazla ilgi toplar. Bu sergileme tipi, ziyaretçilere daha sıcak gelir ve ürünleri daha çekici kılar.

  Örneğin tekstil ürünlerinin duvarlara askıyla iliştirilmesi yerine, mankenler üzerinde sergilenmesi, ev tekstil ürünlerinin doğal bir ortamında sergilenmesi gibi… Fuar alanında gerçekleştirilecek olan sunumların ayrıntılı bir biçimde planlanması da son derece önemlidir. Prezantasyonlar, ziyaretçilerin ilgisini şirket ve ürünlerine çekebilmek için bulunmaz bir fırsattır ve bu nedenle üzerinde önemle durulması gerekir. Fuarda Rakipleriniz Hakkında Nasıl Bilgi Toplarsınız? Şirketlerin fuara katılım amaçlarından bir tanesi de rakiplerin ve içinde bulundukları sektörün ulaştığı son durumu gözlemlemektir. Eğer şirket, fuar organizasyonuna böyle bir amaçla katılıyorsa, fuar süresi boyunca rakiplerin durumunu gözlemleyecek ve rekabette avantaj yaratacak bilgileri toplayacak faaliyetlerde bulunması gerekir. Bu amaçla firma çalışanlarının yapabileceği şeyler şu şekilde sıralanabilir: * Diğer şirketlerin stantlarını gezip onların ürün ve hizmetleri hakkında bilgi edinmek, * Rakip şirketlerin sergileme stratejilerini gözlemlemek, * Rakip şirketlerin ziyaretçiyle iletişim kurmak, müşteriye yaklaşım biçimlerini gözlemlemek, * Diğer şirketlerin düzenlediği seminer ve toplantılara katılarak, yürüttükleri faaliyetler ve yenilikler hakkında bilgi edinmek, * Sektörle ilgili birlik, kuruluş, seminer ve toplantılara katılarak, ulaşılan son durum hakkında bilgi edinmek. Fuar Sonrasında Rapor Hazırlanması Fuar organizasyonu bitiminde, katılımcı şirket, stant yöneticisinden fuarda yürütülen faaliyetlere, gerçekleştirilen satışlardan, alınan siparişlere kadar, kısaca fuardan beklenenlerin ne oranda gerçekleştiği üzerine bir rapor hazırlamalıdır. Stant yöneticisinin fuar sonrasında hazırlayacağı rapor; hata ve eksiklerin saptanmasına, bir sonraki fuar döneminde aynı hataların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına ve daha etkin bir hazırlık dönemi geçirilmesine yardımcı olur. Stant yöneticisi tarafından hazırlanacak olan raporun fuarla ilgili her ayrıntıyı kapsayacak nitelikte hazırlanması gerekir. Söz konusu rapor şu bölümlerden oluşmalıdır: * Teknik bölüm * Satışlara ilişkin bölüm * Tanıtım faaliyetlerine ilişkin bölüm * Personele ilişkin bölüm * Rakiplere ilişkin bölüm Teknik bölüm; stantta kullanılan materyaller üzerine odaklanır.

  Stant yapımında kullanılan malzemelerin sorun çıkarıp çıkarmadığı, yeterince sağlam olup olmadığı, daha sonraki yıllarda kullanılıp kullanılmayacağı, dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların amaca hizmet edip etmediğine ilişkin görüşleri kapsar. Ayrıca standın ziyaretçiler açısından ilgi çekip çekmediği, ziyaretçilerin standın en çok hangi bölümüyle ilgilendikleri de bu bölümde değerlendirilmektedir. Satışlara ilişkin bölüm, raporun ticari bölümüdür. Katılımcı şirketin fuar alanında yaptığı satış faaliyetleri hakkındaki ayrıntılar bu bölümde değerlendirilir. Tanıtım faaliyetlerine ilişkin bölümde ise, katılımcı firmanın fuar öncesinde, sırasında, fuarın düzenlendiği şehirde ve fuar alanında yürüttüğü tanıtım çalışmalarının etkinliği değerlendirilir. Fuar alanındaki ziyaretçilerin söz konusu tanıtım çalışmaları ile ilgili düşünce ve yorumları da raporun bu bölümünde aktarılır. Personele ilişkin bölümde; stant yöneticisinin stantta görev yapan sürekli ve geçici personele ilişkin görüşlerine yer verilir. Stantta görev alan bu kişilerin performansları değerlendirilir, ziyaretçilerle kurdukları iletişim göz önünde bulundurularak, stantta sergiledikleri hal ve tavır ve fuar alanında çalışmaya uygun olup olmadıkları, gelecek yıllarda tekrar tercih edilip edilmeyecekleri konusunda görüş bildirilir.

  Rakiplere ilişkin bölümde de fuar alanında rakip şirketlerin yürüttüğü çalışmalar analiz edilir. Bu şirketlerin yürüttükleri tanıtım çalışmaları, gerçekleştirdikleri ürün sunumları, bu sunumlarda kullandıkları yöntemler, müşteri ilişkilerindeki tarzları gibi fuar dönemi boyunca gözlemlenen noktalar, gelecek yıllar için veri oluşturmak amacıyla stand yöneticisinin raporuna eklenir.